گروه تجهیزات بلوری :: عرضه کننده تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

تماس با ماآدرس ما : دفتر فروش : رشت - خیابان شریعتی - بازار بلور فروشان - سرای چینی چیان - فروشگاه بلوری
تلفن: 33226097 - 33241535
نمایشگاه : خمام , جاده چوکام , قبل از معاینه فنی پوررستگار , جنب سایپا , کوچه شهید شریفی

تلفن : 4-34497480-013
فکس : 34497484-013
ایمیل : bolouri.group@gmail.com