کروه فنی مهندسی بلوری سرویس عرضه کننده تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

تماس با ماآدرس ما : خمام , جاده چوکام , قبل از معاینه فنی پوررستگار , کوچه شهید شریفی

تلفن : 09054177978
فکس :
ایمیل : bolouri.service@gmail.com