کروه فنی مهندسی بلوری سرویس عرضه کننده تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

جنرال سرویس اسپرسو

1399/11/23

مدیر سیستم

جنرال سرویس اسپرسو ماشین بیزرا-الیزه .
باتوجه به دستکاری های قبلی و قطعاتی که داخل دستگاه جاشون خالی بود 🤔 یا مدار برقی که به اشتباه سیم کشی شده بود 🧐 ولی خوشبختانه مشکلش حل شد و آماده تحویل به مشتری